YABANCILAR DANIŞMANLIK TURİZM TİC.LTD.ŞTİ 

 . YABANCILAR DANIŞMANLIK TURİZM TİC.LTD.ŞTİ   .

www.ikamettezkeresi.org

TÜRKİYE'DE YAŞAMAK İSTER MİSİNİZ?

.İKAMET TEZKERESİ. .OTURUM İZNİ. .OTURMA İZNİ. .ÇALIŞMA İZNİ.

FİRMA-ŞİRKET YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

MÜJDE!!! 1(BİR) YILLIK YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ ALIYORUZ.  

ÖZEL SEKTÖR VE FİRMALARDA  ÇALIŞAN YABANCI PERSONELE 
FİRMA - ŞİRKET YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

LÜTFEN DİKKAT!
EV HİZMETLERİ, ÇOCUK BAKICILIĞI, BEBEK BAKICILIĞI, YAŞLI BAKICILIĞI KONULARI İÇİN ANA SAYFAYA BAKINIZ.

ANASAYFA İÇİN YAZIYI TIKLAYINIZ

 
YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 

1. Yabancılar çalışma izni için yabancı personel başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  için Yabancı Personel Başvuru Formu, 

3.Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Yabancılar çalışma izni başvurusu yapan Dernek ve vakıflar ile sağlık hizmeti veren kuruluşlar için, ilgili mercilerinden alınmış faaliyet durumlarını gösterir belge 

6. Yabancılar çalışma izni için başvuru yapan Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge 

7. Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancılar çalışma iznine bağlı  uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu   

6. Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzmana verilmiş şirket noter onaylı vekâletnamesi 


Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 


1- Yabancılar çalışma izni için Yurtiçinden yapılacak başvurularda Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi. ( www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir.)

2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancı personelin geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile yabancılar çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur.
3-Yabancılar çalışma izni alacak yabancı personelin Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca yapılmış ve onaylanmı pasaport sureti 
4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancı personelin Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca yapılmış ve onaylanmış diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, 
5-Mesleki hizmetler kapsamında yabancılar çalışma izni talep eden yabancı personelin yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 

Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 

1. Yabancılar çalışma izni için yabancı personel süre uzatım başvuru dilekçesi 

2. Yabancılar çalışma izni için Yabancı Personel Başvuru Formu, 

3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden ve sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi

5.Yabancılar çalışma izni ile çalışacak yabancı personeli çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 


6. Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışmana verilmiş şirketin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.


Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancı Personelden İstenilen Belgeler:

 
1. Yabancılar çalışma izni ile çalışacak yabancı personelin Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca yapılmış ve onaylanmış pasaport sureti 
2.Yabancılar çalışma izni ile çalışacak yabancı personelin Önceki yabancılar çalışma izni belgesi ve üst yazısı 
3. Yabancılar çalışma izni ile çalışacak yabancı personelin Bakanlıkça verilmiş bulunan yabancılar çalışma izni sürelerini kapsayan yabancılar çalışma izni amaçlı ikamet tezkeresi  
4.Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak yabancılar çalışma izni verilen yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36’ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi  

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam32
Toplam Ziyaret819364
↑↑

GARANTİMİZ
ZİYARETÇİLERİMİZDİR

GÜRCİSTANLILARA 1 YILLIK ÇALIŞMA İZNİ.

 

GÜRCİSTANLILARA 1 YILLIK İKAMET TEZKERESİ - OTURMA İZNİ - İKAMET İZNİ

FIRSATI KAÇIRMAYIN

Site Haritası