YABANCILAR DANIŞMANLIK TURİZM TİC.LTD.ŞTİ 

 . YABANCILAR DANIŞMANLIK TURİZM TİC.LTD.ŞTİ   .

www.ikamettezkeresi.org

TÜRKİYE'DE YAŞAMAK İSTER MİSİNİZ?

.İKAMET TEZKERESİ. .OTURUM İZNİ. .OTURMA İZNİ. .ÇALIŞMA İZNİ.

HAVACILIK SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

HAVACILIK SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Yabancılar Çalışma İzni Kapsamında İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:
 

1. Yabancılar çalışma izni için yabancı personel başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  için Yabancı Personel Başvuru Formu, 


3.Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancılar çalışma iznine bağlı  uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu

6. Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzmana verilmiş şirketin noter onaylı vekâletnamesi   

Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancı Personelden İstenilen Belgeler:
 
1- Yabancılar çalışma izni için Yurtiçinden yapılacak başvurularda Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi. ( www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir.)

2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancı personelin geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile yabancılar çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur.
3-Yabancılar çalışma izni alacak yabancı personelin  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca yapılmış ve onaylanmış pasaport sureti 
4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancı personelin Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca yapılmış ve onaylanmış diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Pilot olarak istihdam olunacak yabancılar için Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylanmış pilot lisansı örneği,
5-Mesleki hizmetler kapsamında yabancılar çalışma izni talep eden yabancı personelin yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” 

 YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 

Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:
 


1. Yabancılar çalışma izni için yabancı personel süre uzatım başvuru dilekçesi

 
2. Yabancılar çalışma izni için Yabancı Personel Başvuru Formu, 

 
3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi      

5.Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 


6. Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışmana verilmiş şirketin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancı personelin SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancı personele ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.


Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancı Personelden  İstenilen Belgeler: 

1. Yabancılar çalışma izni ile çalışacak yabancı personelin Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca yapılmış ve onaylanmış pasaport sureti 
2.Yabancılar çalışma izni ile çalışacak  yabancı personelin  Önceki yabancılar çalışma izni belgesi ve üst yazısı 
3. Yabancılar çalışma izni ile çalışacak  yabancı personelin Bakanlıkça verilmiş bulunan yabancılar çalışma izni sürelerini kapsayan yabancılar çalışma izni amaçlı ikamet tezkeresi  

4. Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışma izni verilen yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36’ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam32
Toplam Ziyaret819364
↑↑

GARANTİMİZ
ZİYARETÇİLERİMİZDİR

GÜRCİSTANLILARA 1 YILLIK ÇALIŞMA İZNİ.

 

GÜRCİSTANLILARA 1 YILLIK İKAMET TEZKERESİ - OTURMA İZNİ - İKAMET İZNİ

FIRSATI KAÇIRMAYIN

Site Haritası