YABANCILAR DANIŞMANLIK TURİZM TİC.LTD.ŞTİ 

 . YABANCILAR DANIŞMANLIK TURİZM TİC.LTD.ŞTİ   .

www.ikamettezkeresi.org

TÜRKİYE'DE YAŞAMAK İSTER MİSİNİZ?

.İKAMET TEZKERESİ. .OTURUM İZNİ. .OTURMA İZNİ. .ÇALIŞMA İZNİ.

EĞLENCE SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

EĞLENCE SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

 
YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 

1. Yabancılar çalışma izni için yabancı personel başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  için Yabancı Personel Başvuru Formu, 


3.Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni ile  yabancı personel çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Yabancılar çalışma izni ile yabancı prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi    

 6. Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzmana verilmiş şirketin noter onaylı vekâletnamesi 


Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancı Personelden İstenilen Belgeler: 

1- Yabancılar çalışma izni için Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi ( www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir.)

2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancı personelin geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile yabancılar çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur.
3-Yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca yapılmış ve onaylanmış pasaport sureti 
4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancı personelin Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca yapılmış ve onaylanmış diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, 
5-Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca yapılmış ve  onaylanmış bonservis. (Çalışma izni istenilen yabancının sanatçı olarak uluslararası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış olduğunu gösteren bonservisinin üzerinde 1961 Lahey Sözleşmesine göre apostil şerhi veya Dış Temsilcilik tasdik şerhi bulunması gerekmektedir.) 

5. Türkçe ve yabancı personelin dilinde düzenlenen iş sözleşmesi, (İşveren ve yabancının ıslak imzaların bulunduğu iş sözleşmesi elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line olarak, ayrıca kağıt ortamında da gönderilecektir.

Eğlence Sektöründe Yabancılar Çalışma izni ile Çalıştırılacak Yabancı Personellerin İş Sözleşmelerinde Aşağıda Belirtilen Hususların Yer Alması Zorunludur.

a. Yabancı sanatçıların çalışma sürelerini müteakip ülkelerine dönüşlerinde, dönüş biletleri ile yol masraflarının işverenlikçe karşılanacağını taahhüt edeceklerine ilişkin kayıt, 
b. Ücretin her altı ayda bir değişen asgari ücretin üç katından daha düşük olamayacağına ilişkin taahhüt, 
c. Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel çalıştıracak İşyerinin Vergi Numarası, 
d. Yabancılar çalışma izni ile çalışacak yabancı personelin haklarının yanı sıra, gerektiğinde danışılmak üzere 155 Polis İmdat ve 157 insan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Yardım hattı, 170 yardım hattı numaraları ile Bakanlığın ilgili Bölge Çalışma Müdürlüklerinin irtibat telefonları yer alacaktır.

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 

Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:
 1. Yabancılar çalışma izni için yabancı personel süre uzatım başvuru dilekçesi

 
2. Yabancılar çalışma izni için Yabancı Personel Başvuru Formu, 

 
3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi      

5.Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 


6. Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma verilmiş şirketin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancı personele ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.


Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancı Personelden  İstenilen Belgeler: 

1. Yabancılar çalışma izni ile çalışacak yabancı personelin Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca yapılmış ve onaylanmış pasaport sureti 
2.Yabancılar çalışma izni ile çalışacak  yabancı personelin  Önceki yabancılar çalışma izni belgesi ve üst yazısı 
3. Yabancılar çalışma izni ile çalışacak yabancı personelin Bakanlıkça verilmiş bulunan yabancılar çalışma izni sürelerini kapsayan yabancılar çalışma izni amaçlı ikamet tezkeresi  

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam34
Toplam Ziyaret819366
↑↑

GARANTİMİZ
ZİYARETÇİLERİMİZDİR

GÜRCİSTANLILARA 1 YILLIK ÇALIŞMA İZNİ.

 

GÜRCİSTANLILARA 1 YILLIK İKAMET TEZKERESİ - OTURMA İZNİ - İKAMET İZNİ

FIRSATI KAÇIRMAYIN

Site Haritası