YABANCILAR DANIŞMANLIK TURİZM TİC.LTD.ŞTİ 

 . YABANCILAR DANIŞMANLIK TURİZM TİC.LTD.ŞTİ   .

www.ikamettezkeresi.org

TÜRKİYE'DE YAŞAMAK İSTER MİSİNİZ?

.İKAMET TEZKERESİ. .OTURUM İZNİ. .OTURMA İZNİ. .ÇALIŞMA İZNİ.

SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

 


YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 

1. Yabancılar çalışma izni için yabancı personel başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  Yabancı Personel Başvuru Formu, 


3.Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir tarafından onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel çalıştıracak Sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi 

6. Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzmana verilmiş şirket noter onaylı vekâletnamesi 


Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 

1- Yabancılar çalışma izni için Yurtiçinden yapılacak başvurularda Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi ( www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir.)

2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancı personelin geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile yabancılar çalışma izni ve çalışma vize başvurusu yapması gerekmektedir.
3-Yabancılar çalışma izni alacak yabancı personelin  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca yapılmış ve  onaylanmış pasaport sureti 
4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancı personelin Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca yapılmış ve onaylanmış diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, 
5-Mesleki hizmetler kapsamında yabancılar çalışma izni talep eden yabancı personelin yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 

Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:
 


1. Yabancılar çalışma izni için yabancı personel süre uzatım başvuru dilekçesi

 
2. Yabancılar çalışma izni için Yabancı Personel Başvuru Formu, 

 
3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun - işverenin en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi

5.Yabancılar çalışma izni ile yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 


6. Yabancılar çalışma izni ile yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışmana verilmiş şirketin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.


Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 

1. Yabancılar çalışma izni ile çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca yapılmış ve onaylanmış pasaport sureti 
2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancı personelin  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı 
3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancı personele Bakanlıkça verilmiş bulunan yabancılar çalışma izin sürelerini kapsayan yabancılar çalışma amaçlı ikamet tezkeresi  

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam33
Toplam Ziyaret819365
↑↑

GARANTİMİZ
ZİYARETÇİLERİMİZDİR

GÜRCİSTANLILARA 1 YILLIK ÇALIŞMA İZNİ.

 

GÜRCİSTANLILARA 1 YILLIK İKAMET TEZKERESİ - OTURMA İZNİ - İKAMET İZNİ

FIRSATI KAÇIRMAYIN

Site Haritası