YABANCILAR DANIŞMANLIK TURİZM TİC.LTD.ŞTİ 

 . YABANCILAR DANIŞMANLIK TURİZM TİC.LTD.ŞTİ   .

www.ikamettezkeresi.org

TÜRKİYE'DE YAŞAMAK İSTER MİSİNİZ?

.İKAMET TEZKERESİ. .OTURUM İZNİ. .OTURMA İZNİ. .ÇALIŞMA İZNİ.

 

HERKESE 1 YIL SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ ALIYORUZ ! ! ! 
İSTYERSENİZ 1 YIL SONUNDA ÇALIŞMA İZNİNİZİ 5 YILA KADAR UZATABİLİRSİNİZ.
TEK YAPMANIZ GEREKEN 0212 572 86 77 NOLU TELEFONDAN BİZE ULAŞMAK.

UZMANLARIMIZ SİZE HEMEN TÜM FIRSATLARI SUNACAKTIR.

EV HİZMETLERİ - ÇOCUK BAKICILIĞI - YAŞLI BAKICILIĞI ÇALIŞMA İZİNLERİYLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ  İÇİN LÜTFEN YAZIYI TIKLAYINIZ

 

 YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA İZİN TALEPLERİ

 

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un 4.maddesi gereği;

“Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir.”

 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un 21.maddesi gereği; 

Çalışma izni olmayan yabancıyı çalıştıran işverene her yabancı için 6.123 TL

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 616 TL

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya  2.485 TL

idari para cezası uygulanır.

 

 

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN TÜRLERİ

»   Yabancıların Çalışma İzinleri

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’a ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre, Yabancılar, alacakları çalışma izinleri ile bir işveren yanında bağımlı çalışabilecekleri gibi, bağımsız (kendi nam ve hesabına) olarak da çalışabileceklerdir.

Buna göre, yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin dört grupta verilmesi düşünülerek düzenleme yapılmıştır.

a)     Yabancıların Türkiye’de Süreli İzinli Çalışması

b)     Yabancıların Türkiye’de Süresiz İzinli Çalışması

c)     Yabancıların Türkiye’de Bağımsız İzinli Çalışması

d)     Yabancıların Türkiye’de İstisnai Haller Kapsamında Çalışması

 

»   A ) YABANCILARIN SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izni / oturum izni / vize süresi ile iş sözleşmesinin veya işin süresine göre, belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl süreyle verilmektir.

Bakanlık, süreli çalışma izninin geçerlilik alanını şehir, idari sınır veya coğrafi bölge gibi girdileri baz alarak genişletebilir veya daraltabilir. Bu durumun uygulanması halinde, Bakanlık bu kararını yabancıların çalışma izini bildiriminde bulunduğu ilgili mercilere bildirir (Uygulama Yönt. m.26).

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere yabancıların çalışma izni süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere yabancıların çalışma İzni süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir (Uygulama Yönt. m.27).

Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da yabancının kendisi ile birlikte en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre süreli çalışma izni verilebilir (Uygulama Yönt. m.28).

 

 »  B) YABANCILARIN SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az “sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “altı yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın (süresiz çalışma izini (1) ) verilebilmektedir (Uygulama Yönt. m.31).

Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yabancıların süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir (Uygulama Yönt. m. 32).

Yabancıların en az “sekiz yıl” kanuni kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri ikametten sayılır (Uygulama Yönt. m.33).

Yabancıların toplam “altı yıllık” kanuni çalışmasının bulunması koşulunun yerine getirildiği hususu ilgili mercilerden alınacak belge ile kanıtlanır ve bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yabancıların süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir (Uygulama Yönt.m.34). Süresiz çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığı’nca belirlenir.

Süresiz çalışma izni, kapsamında bir değişiklik olmadığı sürece, ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır. Emniyet makamlarınca, yabancının süresiz çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde, Bakanlığa bilgi verilir (Uygulama Yönt. m.35).

 

 » C) YABANCILARIN BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ

Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile bağımsız çalışma izni verilebilmektedir.

İstihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır. Bağımsız çalışacak yabancının en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yabancıların bağımsız çalışma izni başvurusu sırasında iletilir (Uygulama Yönt. m.35, 37).

Yabancıların en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Diğer taraftan, yabancıların beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancılar ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının, öğrenim süreleri ikametten sayılır (Uygulama Yönt. m.38).

Bağımsız çalışma izni verilen yabancıların ikamet izni süreleri, yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığı’nca belirlenir. Yabancıların bağımsız çalışma izni, işin mahiyeti değişmediği sürece yabancılar tarafından ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır.

Emniyet makamlarınca, yabancıların bağımsız çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bilgi verilir (Uygulama Yönt. m.39).

Yabancıların bağımsız çalışma izninin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancıların faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancıların icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeler, diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilmesi istenebilir.

Bağımsız çalışma izini verilmesi uygun bulunan yabancılara, bağımsız çalışabileceğine ilişkin “Yabancıların Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi” verilir. Yabancıların bağımsız çalışma izni belgesi, verildiği tarihten itibaren “üç ay” süreyle geçerlidir. Bu süre içinde yabancı uyruklu şahıs iş yeri açma, ikamet tezkeresi / oturma izni, vize işlemleri vs. idari süreci tamamlaması gereklidir.

Yabancılara, işyerini kurmasının ardından, ticaret sicil kaydını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ibraz etmesi halinde bağımsız çalışma izni verilebilir (Uygulama Yönt. m.40, 41, 42).

 

»  D) YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİNDE İSTİSNAİ HALLER

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri aşağıda belirtilen yabancılara, bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın çalışma izini verilebilir.

Sürelere tabi olmaksızın çalışma izini verilenler;

   1.     Türk vatandaşı ile evli olanlar;

 Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar, ikamet tezkeresi / oturum izni / vizeye ilişkin süre koşulu aranmaksızın; Türkiye’de kanuni olarak bulunmak şartıyla (ikamet tezkeresi / oturum izini / vize almış olarak veya cezalı durumdalarsa cezalarını ödeyerek), “istisnai çalışma izni” isteyebilirler. Ancak, evli kalma süresi olan “üç yılı” doldurmadan evliliğin sona ermesi veya evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının belirlenmesi durumunda (formalite evlilik gibi), yabancıların çalışma izin belgesi geçerliliğini kaybeder.

    2.   Yerleşmiş sayılan yabancılar;

 Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az “üç yıl” sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların çalışma izinleri, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir. Ayrıca, yerleşmiş yabancı kavramından, İçişleri Bakanlığı’nın ikamet izinleri açısından bu kapsamda değerlendirdiği kişiler anlaşılır.

    3.   Yerleşmiş sayılan yabancıların çocukları;

Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az “üç yıl” sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarının çalışma izinleri de, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla (ikamet tezkeresi / oturum izini / vize almış olarak veya cezalı durumdalarsa cezalarını ödeyerek) istisnai olarak verilebilir.

    4.   Türk vatandaşlığını kaybedenler;

 29.05.2009 tarihinde 5901 sayılı yeni “Türk Vatandaşlığı Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Yürürlükten kaldırılan 403 sayılı eski kanunun 19, 27, 28. maddeleri kapsamında olan yabancılar, yeni kanunun eski kanuna karşılık gelecek ilgili hükümlerine göre değerlendirilmek şartıyla, çalışma izin talebinde bulunmaları halinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru sırasında durumlarını belgeleyerek istisnai olarak çalışma izini alabilirler.

    5.    Rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelerek eğitimini Türkiye’de tamamlayanlar;

 Türkiye’de doğan ve kendi milli kanununa göre, vatansız ise Türk mevzuatına göre rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de meslek okulu, yüksekokul veya üniversitelerden mezun olan yabancıların çalışma izin talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

    6.    2510 sayılı İskan Kanunu kapsamında olanlar;

 2510 sayılı İskan Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruları sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

    7.     Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların eş ve çocukları;

 Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarının çalışma izin talebinde bulunmaları halinde, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

    8.     Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde görevlendirilenler ile eş ve çocukları;

 Yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçilikleri ile konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevli diplomat, idari ve teknik personelin hizmetinde çalışanlar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere, Türkiye’de bulunan büyükelçiler, konsolosluklar ve uluslar arası kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen diplomatların ve idari ve teknik personelin eş ve çocuklarının çalışma izinleri; Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na intikal eden başvuruları üzerine anılan Bakanlığın görüşleri doğrultusunda istisnai olarak verilebilir.

    9.     Bilimsel, Kültürel ve Sportif amaçlarla kısa süreli gelenler;

 Bilimsel ve kültürel faaliyet amacıyla “1 (bir) ayı” aşan ve sportif faaliyetler amacıyla “4 (dört) ayı” aşan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Türkiye’de bulunacakları süre için, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

    10.   Kilit personel niteliğindeki yabancılar;

 Kanunla yetki verilen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle; mal ve hizmet alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde ayrıca, yapım ve her türlü inşaat işinde çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, sözleşme veya ihalede belirtilen süre için çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

    11.   Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmeler, kültür kurumlarında görevlendirilenler ile din kurumlarında görev alacak yabancıların çalışma izinleri;

 Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmelere, Türkiye’de yabancı ülkelerin kültür kurumlarındaki görevlilerine, din kurumlarında görevlendirilecek din görevlilerine, çalışmak üzere ikamet izinleri İçişleri Bakanlığı’nca verilir. Bu konulardaki çalışma izin başvuruları Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılır.

 

SEKTÖRLERE GÖRE

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNİ TALEPLERİNDE İSTENEN BELGELER

 

»  1) EĞİTİM SEKTÖRÜ

 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA YAPILAN İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Yabancıdan Çalışandan İstenen Belgeler:

Yabancıların çalışacağı şirket ile yaptığı iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge  

Yabancı Personel Başvuru Formu  

Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti

• Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti

• Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel öğretim kurumlarında görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nden yabancı adına alınacak yabancının yeterliliğini gösterir “Ön İzin Belgesi” (Belgede yabancının görev alacağı öğretim kurumunun ismi ve yabancının ders branşı veya görevi yer alacaktır.)

İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

Yabancıların çalışma izni başvuru dilekçesi

Yabancı öğretmen istihdam edecek özel öğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış ”Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış ruhsatnamesi veya bağlı bulunduğu belediyeden alınmış “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” örneği

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA YAPILAN UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

Yabancı Personel Başvuru Formu  

Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (değişiklik olması halinde)

• Önceki “Çalışma İzin Belgesinin” aslı

• Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği

•Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış yabancının yeterliliğini gösterir belge (ön izin) örneği. ( görev değişikliği mevcut ise )

İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

Çalışma izni süre uzatımı başvuru dilekçesi

Yabancı öğretmen istihdam edecek özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığından alınmış ”Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış ruhsatnamesi veya bağlı bulunduğu belediyeden alınmış “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” örneği, (Unvan ve adres değişikliği mevcut ise) vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden alınacak işyerinin vergi borcu olmadığına dair belge

 

»   EV HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA YAPILAN İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

Yabancıların çalışacağı yer ile yaptığı iş sözleşmesi

Yabancı Personel Başvuru Formu  

Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti

 Konutunda yabancı çalıştıracak işverenden istenilen belgeler :

Çalışma izni başvuru dilekçesi

• T.C. kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı fotokopisi (Yabancılar için pasaport ve ikamet tezkeresi oturum izni / vize uzatma örneği)

• İkametgah adresini gösterir belge (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış)

 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA YAPILAN UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

 Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancı Personel Başvuru Formu  

Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (değişiklik olması halinde)

• Önceki “Çalışma İzin Belgesinin” aslı

• Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği

 Yabancı çalıştıracak işverenden istenilen belgeler:

 • Çalışma izni süre uzatımı başvuru dilekçesi,

•İkametgah adresini gösterir belge (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış) (Bu belge adreste değişiklik olması halinde verilecektir. )

 

»   TURİZM SEKTÖRÜ

 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA YAPILAN İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 •  Yabancıların çalışacağı şirket ile yaptığı iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge  

Yabancı Personel Başvuru Formu  

Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı  

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti

 İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni başvuru dilekçesi,

• Belgeli turizm kuruluşları için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti

• Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği

• Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu

 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA YAPILAN UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

 Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 Yabancı Personel Başvuru Formu  

Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (değişiklik olması halinde)

• Önceki “Çalışma İzin Belgesinin” aslı

• Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği

 İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni süre uzatımı başvuru dilekçesi

• Vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden alınacak işyerinin vergi borcu olmadığına dair belge

• Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği (değişiklik olmuş ise)

 

»   SAĞLIK SEKTÖRÜ

 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA YAPILAN İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancıların çalışacağı şirket ile yaptığı iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge

Yabancı Personel Başvuru Formu  

Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti

• Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti

 İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 Çalışma izni başvuru dilekçesi

• Kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,

• Sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerden (İl Sağlık Müdürlüğü) alınmış faaliyet izin belgesi örneği

• Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu

 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA YAPILAN UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

 Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancı Personel Başvuru Formu  

Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı  

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (değişiklik olması halinde)

• Önceki “Çalışma İzin Belgesinin” aslı

• Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği

 İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni süre uzatımı başvuru dilekçesi

• Kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği (değişiklik mevcut ise )

• Vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden alınacak işyerinin vergi borcu olmadığına dair belge

• Sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerden (İl Sağlık Müdürlüğü) alınmış faaliyet izin belgesi örneği (unvan ve adres değişikliği mevcut ise)

 

»   HAVACILIK SEKTÖRÜ

 İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancıların çalışacağı şirket ile yaptıkları iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge  

Yabancı Personel Başvuru Formu  

Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti

• Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti

 • Pilot Lisansı

 İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 Çalışma izni başvuru dilekçesi,

• Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği

• Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu

 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA YAPILAN UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

 Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 Yabancı Personel Başvuru Formu  

Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (değişiklik olması halinde)

• Önceki Çalışma İzin Belgesinin aslı

• Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği

 İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 Çalışma izni süre uzatımı başvuru dilekçesi

• Vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden alınacak işyerinin vergi borcu olmadığına dair belge

• Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği (değişiklik olması halinde)

 

»   EĞLENCE SEKTÖRÜ

 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA YAPILAN İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancıların çalışacağı şirket ile yaptıkları iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge  

Yabancı Personel Başvuru Formu  

Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti

Yabancı sanatkar çalıştıracak “Belgeli Turizm İşletmeleri” için, Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen iş sözleşmesi ve bonservis,

 İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni başvuru dilekçesi,

• “Belgeli Turizm Kuruluşları” için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti

• Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,

• Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu

 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA YAPILAN UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

 Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancı Personel Başvuru Formu  

Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı  

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (değişiklik olması halinde)

Yabancı sanatkar çalıştıracak “Belgeli Turizm İşletmeleri” için, Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen iş sözleşmesi ve bonservis

• Önceki “Çalışma İzin Belgesinin” aslı

• Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği

• Adına çalışma izni veya çalışma izni süre uzatım belgesi düzenlenen yabancıların, yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurarak çalışma vizesi almaları gerekmektedir. (Yönetmelik 7.madde)

 İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni süre uzatımı başvuru dilekçesi,

• Vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden alınacak işyerinin vergi borcu olmadığına dair belge

• Kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği (değişiklik olması halinde )

 

»   DİĞER SEKTÖRLER

 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA YAPILAN İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancıların çalışacakları şirket ile yapacakları iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge  

Yabancı Personel Başvuru Formu

Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti

• Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti

• Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yükseköğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği” ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi”

 İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 Çalışma izni başvuru dilekçesi

• Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği

• Dernek ve vakıflar için ilgili mercilerinden alınmış faaliyet durumlarını gösterir belge

•Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge

• Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis / mimar / şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği

• Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu

 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA YAPILAN UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

 Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancı Personel Başvuru Formu

Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (değişiklik olması halinde)

• Önceki Çalışma İzin Belgesinin aslı

• Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği

 İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 • Çalışma izni başvuru dilekçesi

• Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği (unvan ve adreste değişiklik olması halinde)

• Dernek ve vakıflar için, ilgili mercilerinden alınmış faaliyet durumlarını gösterir belge

• Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge (değişiklik olması halinde )

• Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36 ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi

• Vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden alınacak işyerinin vergi borcu olmadığına dair belge

 

»   DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR

 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA YAPILAN İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 • Yabancıların çalışacağı şirket ile yaptıkları iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge  

Yabancı Personel Başvuru Formu  

Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti

• Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti

Yabancının özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar çerçevesinde faaliyette bulunan şirket ve şube kapsamında istihdam edilecek kilit personel statüsünde olması halinde, Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/b maddesinde öngörülen aşağıdaki bilgi ve belgeler gerekir.

Kilit Personel : Türkiye’de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personeli "Kilit Personel" sayılır;

1) Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak,

2) Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,

3) Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek,

4) Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak,

alanlarından en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi,

• İmza sirküleri fotokopisi

• Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

 • Yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı fotokopisi gibi belgeler

 Kilit personelin tanımının yapıldığı 4 üncü maddenin (b) bendinde yer alanlar için ise (Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip kişi) aşağıdaki belgeler gereklidir.

• Bonservis ve tercümesi

• Diploma sureti ve tercümesi

• Bu kapsamdaki personelin istihdam edileceği alana yönelik diğer belge ve bilgiler ve tercümesi (Örneğin ihracat elemanları için ülkeler bazında ihracatı gösteren ilgili bankaca onaylı banka dekontu, banka yazısı, döviz alım belgesi fotokopisi, şirket onaylı gelir tablosu gibi belgeler)

 • İrtibat Bürosu yetkilisi (müdür) için yetki belgesi ve imza sirküleri

 İşveren Kurumdan istenilen Belgeler:

 • Çalışma izni başvuru dilekçesi

İşyerinin Özellik Arz eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar kapsamında olduğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler. (Doğ.Yab.Yat.Yab.Pers.İst.Hak.Yönetmelik 10/a md. belirtilen ve Yeniden Değerleme oranlarında en son güncellenmiş değerler dikkate alınarak)

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında yapılacak başvurular için son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu

• Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği

• Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge

• İrtibat Bürosunun kuruluş ve süre uzatımına ilişkin Hazine Müsteşarlığı’ndan alınmış faaliyet izin belgesi

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/c maddesi gereğince; İrtibat Bürosu faaliyetleri için son yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olduğuna ilişkin belgeler (döviz transferi ile ilgili banka dekontu, banka yazısı, döviz alım belgesi örneği)

• Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği

 

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA YAPILAN UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

 Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

 Yabancı Personel Başvuru Formu  

Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (değişiklik olması halinde)

• Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36 ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi

• Önceki “Çalışma İzin Belgesinin” aslı

• Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği

 İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

 Çalışma izni süre uzatımı başvuru dilekçesi

• İşyerinin Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar kapsamında olduğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler (Doğ.Yab.Yat.Yab.Pers.İst.Hak.Yönetmelik 10/a md. belirtilen ve Yeniden Değerleme oranlarında en son güncellenmiş değerler dikkate alınarak) (değişiklik olması halinde ilave belge ibraz edilecektir)

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında yapılacak başvurular için son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu

• Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği  (değişiklik olması halinde)

• Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge (değişiklik olması halinde)

• Vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden alınacak işyerinin vergi borcu olmadığına dair belge

İrtibat Bürosu Faaliyet Raporu (Hazine Müsteşarlığı’na sunulan ve İrtibat Bürosu’nun yıllık faaliyetlerini gösterir en son rapor örneği)

İrtibat bürosunun kuruluş ve süre uzatımına ilişkin Hazine Müsteşarlığı’ndan alınmış faaliyet izin belgesi (Adres, unvan ve faaliyet sürelerinin değişmesi halinde)

• Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu

 

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA YAPILAN İLK BAŞVURUYA AİT BELGELERE İLAVE OLARAK İSTENEN DİĞER BELGELER:

 1.Yabancının yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği” ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi”

2.Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis / mimar / şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği

 ÖNEMLİ NOT: Yabancıya çalışma izni verilmesi halinde izin belgesinin tebliğ tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde geçici üyelik kaydı için ilgili meslek odasına ve çalışma meşruhatlı (çalışma özellikli) ikamet tezkeresi almak için emniyet makamlarına başvuruda bulunulması zorunludur.

Türkiye’de çalışmak amacı ile bulunan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar,

4817 sayılı yabancıların çalışma izni hakkındaki kanun gereği çalışma izni almak zorundadır.

Türkiye’de çalışma izni T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenir.

Bakanlıktan çalışma izni istemlerinde yabancı personel adayının geçmiş tecrübe ve bilgi birikimine, sahip olduğu eğitimsel dokümanlara ve ikametiyle ilgili belgelere bakılmaktadır. Ancak, asıl önemli olan yabancı personel istihdam edileceği işveren konumundaki şirketin durumudur. Bakanlıktan çalışma izni istemlerinde yabancı personel adayının geçmiş tecrübe ve bilgi birikimine, sahip olduğu eğitimsel dokümanlara ve ikametiyle ilgili belgelere bakılmaktadır.

Çalışma Bakanlığının ilgili yasaya dayanarak değerlendirmesinin yanı sıra Bakanlık uzmanlarının o anki sosyo-kültürel ve ekonomik konjonktür, uluslar arası etkileşim ve global etkiler altında inisiyatif kullanmaları söz konusudur. Çalışma Bakanlığı mevzuata, çalışacak yabancı personelin ve çalışacağı şirketin bilgilerine, dokümanlarına ama daha fazla kendi inceleme, görüş ve inisiyatifine bağlı olarak karar vermektedir.

Şirketinizin ve çalışacak yabancı personelinizin evrakınızın uyum ve uygunluğu, Çalışma Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri gözetilerek hazırlanan bir dosya ile desteklenmeli ve çalışma izni alma olasılığı en yüksek seviyeye ulaştırılmalıdır.

Çalışma izni konusunda başarı sağlamak, konusunda tecrübeli uzmanlarca hazırlanmış eksiksiz bir başvuru dosyasına ve düzenli olarak başvuru takibine bağlıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınabilecek başarılı bir başvuru yapabilmek için, uzmanlarımıza danışmadan karar vermeyiniz.

               YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanuna ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre, Yabancılar, alacakları çalışma izni ile bir işveren yanında bağımlı çalışabilecekleri gibi, bağımsız (kendi nam ve hesabına) olarak da çalışabileceklerdir.

Buna göre, çalışma izninin üç grupta verilmesi düşünülerek düzenleme yapılmıştır. Süreli Çalışma İzni Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izni nin süresi ile iş sözleşmesinin veya işin süresine göre, belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl süreyle verilecektir.

Bakanlık, süreli çalışma izni nin geçerlilik alanını şehir, idari sınır veya coğrafi bölge gibi girdileri baz alarak genişletebilir veya daraltabilir. Bu durumun uygulanması halinde, Bakanlık bu kararını çalışma izini bildiriminde bulunduğu ilgili mercilere bildirir (Uygulama Yönt. m.26).

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izni süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma İzni nin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir (Uygulama Yönt. m.27).

Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da yabancının kendisi ile birlikte en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre süreli çalışma izni verilebilir (Uygulama Yönt. m.28). Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az“sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “altı yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın verilebilir (Uygulama Yönt. m.31).

Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir (Uygulama Yönt. m. 32).

Yabancının en az “sekiz yıl” kanuni kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri ikametten sayılır (Uygulama Yönt. m.33).

Yabancının toplam “altı yıllık” kanuni çalışmasının bulunması koşulunun yerine getirildiği hususu ilgili mercilerden alınacak belge ile kanıtlanır ve bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir (Uygulama Yönt.m.34). Süresiz çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

Süresiz çalışma izni, kapsamında bir değişiklik olmadığı sürece, ikamet izni sürelerine bağlı olarak kullanılır. Emniyet makamlarınca, süresiz çalışma izni ne istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde, Bakanlığa bilgi verilir (Uygulama Yönt. m.35). Bağımsız Çalışma İzni Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile verilebilir.

İstihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır. Bağımsız çalışacak yabancının en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağımsız çalışma izni başvurusu sırasında iletilir (Uygulama Yönt. m.35, 37).

Yabancının en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Diğer taraftan, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının, öğrenim süreleri ikametten sayılır (Uygulama Yönt. m.38).

Bağımsız çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir. Bağımsız çalışma izni, işin mahiyeti değişmediği sürece yabancı tarafından ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır.

Emniyet makamlarınca, bağımsız çalışma izni ne istinaden verilen ikamet izni sürelerinin uzatılmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi verilir (Uygulama Yönt. m.39).

Bağımsız çalışma izni nin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeler, diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi istenebilir.

Bağımsız çalışma izini verilmesi uygun bulunan yabancıya, bağımsız çalışabileceğine ilişkin “Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi” verilir. Bağımsız çalışma izni belgesi, verildiği tarihten itibaren “üç ay” süreyle geçerlidir.

Yabancıya, işyerini kurmasının ardından, ticaret sicil kaydını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ibraz etmesi halinde bağımsız çalışma izni verilebilir (Uygulama Yönt. m.40, 41, 42). Çalışma İzninde İstisnai Haller Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri aşağıda belirtilen yabancılara, bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın çalışma izni verilebilir.

                    İSTİSNAİ ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri bu bölümün müteakip maddelerinde belirtilen yabancılara, çalışma izni istisnai olarak verilebilir.
İstisnai çalışma izni nin uzatılması ve iptali, Yönetmeliğin genel hükümlerindeki prosedüre tabidir. Ayrıca, istisnai çalışma izinleri, ilgili mesleki mevzuatın gereklerinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde de iptal edilir. İstisnai çalışma izni nin verilmesi, iptali ve uzatılmasına ilişkin kararlar, ilgili mercilere iletilir.
Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri aşağıda belirtilen yabancılara, bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın çalışma izni verilebilir.
YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN USUL VE ESASLAR
Yabancılar çalışma izni Başvurusu Yurt içinden çalışma izin talebinde bulunabilmek için; yabancı şahsın Emniyet makamlarınca verilmiş bulunan ve en az altı ay süreli yabancılar ikamet tezkeresinin bulunması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılmış olması gerekmektedir. Öğrenim amacıyla verilmiş ikamet tezkereleri kabul edilmemektedir. En az altı ay süreli geçerli ikamet tezkeresi bulunmayan yabancılar, yurt dışından Yabancılar çalışma izni için başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Ancak bu başvuruyu müteakip en geç üç işgünü içinde Yabancılar çalışma izni başvurusu için istenilen tüm bilgi ve belgelere ait müracaat dosyasının (ilgili işverenlikçe) Bakanlığımıza teslimi gerekmektedir. Yabancılar çalışma izni işyeri değişikliği Herhangi bir işyerinde çalışmak üzere çalışma izni almış ve izin süresi sona ermemiş bulunan bir yabancının Türkiye’deki farklı unvanlı başka bir işyerinde çalışmak istemesi halinde yeniden çalışma izni talebinde bulunması gerekmektedir. Önceki işyerindeki Yabancılar çalışma izni ne istinaden verilmiş veya bu nedenle temdit edilmiş (uzatılmış) olan ikamet tezkeresi yeni başvuru için geçerli kabul edilmemektedir. Bu durumdaki yabancıların önceki işyerinden ayrılışlarını emniyet makamlarına bildirerek bunu yabancılar ikamet tezkeresi ne işletmeleri ve tezkerenin en az altı ay süreyle yenilenmiş olarak ibrazı gerekmektedir. Farklı unvanlı bir işyerinde Yabancılar çalışma izni istemiyle yapılacak izin istemleri, ilk başvuru gibi ele alınacağından, Yönetmelik ekinde belirtilen tüm belge ve formların doldurularak yeniden müracaatta bulunulması gerekmektedir. Ayrıca,Yabancılar çalışma izni alınmış ve daha önce çalışılan tüzel kişilikten alınacak ilişik kesilmesine ilişkin yazı başvuruya eklenecektir. Yabancılar çalışma izni eksik belge Başvuruya esas nitelikteki evrakların eksik olduğu tespit edilen yabancılar çalışma izni başvurusu dosyaları derhal işlem dışı bırakılarak dosya iade işlemi yapılmakta, gerektiğinde ya da tekrar aynı şekilde Yabancılar çalışma izni başvuru yapıldığında talep reddedilmektedir. Yabancılar çalışma izni işlemlerinde elden eksik evrak alımı yasaktır. Eksik evraklar bir dilekçe ekinde Bakanlığımız Genel Evrak servisine teslim edilecektir. Yabancılar çalışma izni başvuru formu Yabancılar çalışma izni konulu başvuru formunda yer alan bütün alanlar mutlaka doldurulacaktır. Yabancılar çalışma izni işlemli personel ya da firmaya uygun olmadığı için cevaplanamayacak sorular için de sorunun neden boş bırakıldığı cevap kısmına yazılacaktır. Yabancılar çalışma izni işleminde örneğin yabancı şahıs şirket ortağı ise ve aylık ücret almıyorsa; Ücret kısmına: “Şirket Ortağı” açıklaması yazılacaktır. Çalışma izin başvurusunda bulunulan Şirkette görev yapan Türk ve yabancı tüm personelin SSK veya Bağ-Kur kayıtlılık durumunu gösterir son aya ait prim bordrosunun ibrazı zorunludur. Başvuru formunda yabancıya ödeneceği beyan edilen ücret miktarının yabancının meslek, kariyer ve yapacağı görev ile bağdaşır seviyede olması gerekmektedir. Yabancıya Meslek ve göreviyle uyumlu olmayan bir ücret ödeneceğinin beyan edilmesi durumunda çalışma izin talebinin reddi söz konusu olabilmektedir. Sadece Yabancı Personel Başvuru Formu 4 nüsha olarak doldurulacak olup, diğer tüm belgeler sadece birer adet konulacaktır.
Yabancılar çalışma izni belgesi süre uzatımı Yabancılar çalışma izni süre uzatımı müracaatlarında mevcut çalışma izni nin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulabilir. Yabancılar çalışma izni işlemlerinde süresi sona ermiş bir yabancı çalışma izni nin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde yabancı personel çalışma izni uzatma talep dilekçesi ve eklerinin Bakanlığımız Genel Evrak Kayıtlarına girmiş olması gerekmektedir. Yabancı çalışma izni süre uzatımı müracaatlarında Bakanlığımızdan alınmış bulunan Yabancı personel çalışma izin belgesi aslının fotoğraflı, işveren tarafından imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak ibrazı zorunludur. Yabancılar çalışma izni süre uzatımı müracaatlarında Şirketin vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairelerinden alınacak yeni tarihli yazı aslının ibrazı zorunludur. Bir şirket tarafından yapılacak birden fazla yabancı çalışma izni başvurusunda şirkete ilişkin olarak ibrazı zorunlu belgelerin her yabancının dosyasına ayrı ayrı değil sadece bir adet konulması yeterli olacaktır. Ancak diğer yabancı personel çalışma izni başvurularda Şirkete ait evrakların hangi dosyada olduğu belirtilecektir. Şirket veya işletmenin son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu, (Tablolar Yeminli Mali Müşavirlerce de onaylanabilir) Özel hesap dönemi bulunan şirketler hariç olmak üzere, her yıl 1 Nisan tarihinden sonra yapılacak başvurularda, şirketin geçmiş yıla ait bilanço ve kar/zarar tablosu ibraz edilecektir. Örneğin; 01.04.2005 tarihinden sonra yapılmış müracaatlarda 2004 ve 2003 yıllarına ait mukayeseli tablolar dosyaya konulacaktır.

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ YURT İÇİ MÜRACAATLARI

YURT İÇİNDEN YAPILACAK YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI (YABANCININ TÜRKİYEDE İKAMET TEZKERESİ  BULUNMASI HALİNDE VEYA MEVCUT YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNİN UZATILMASI TALEPLERİNDE)

• Türkiye’de ikamet eden ve en az altı ay süreli geçerli ikamet izni olan (Öğrenciler hariç)  yabancıların çalışma izni ilk müracaatlarını veya yabancılar çalışma izni süre uzatım başvurularını kendileri  Türkiye'den çıkmadan tarafımızdan yapılabilmektedir.

• Yabancılar Çalışma İzni başvurularının elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte şahsen  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırması tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.

• İşverenin söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere ikamet tezkeresi süresi içerisinde, e-devlet’e giriş yaparak, yabancılar çalışma izni online başvuru yapması gerekmektedir.  Yabancılar çalışma izni Online başvuru tamamlanarak çıktısı alınarak işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanacaktır.  Yabancılar Çalışma izni başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgeler süresi içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

•  Yabancılar Çalışma İzni Başvuru sonucu online ve yazılı olarak  bildirilir.

• Yabancılar Çalışma İzni belgesini alan yabancıların,   ikamet tezkeresi almak üzere İçişleri Bakanlığına (İl Emniyet Müdürlüklerine) başvurmaları zorunludur. Aksi halde yabancılar çalışma izni geçerlilik kazanmayacaktır

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ YURT DIŞI BAŞVURULARI

• Türkiye’de 6 aydan fazla ikameti olamayan yabancı, yabancılar çalışma izni başvurusunu uyruğunun veya daimi ikametinin bulunduğu dış temsilciliğimize yapacaktır. Yabancı, yabancılar çalışma izni başvurusu sırasında iş sözleşmesini, davet mektubunu veya Şirket ortağı olması halinde buna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi’nın yanında bulunması faydalı olacaktır.

• Yabancılar Çalışma İzni Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereği   Türkiye’deki işverenin e-devlet’e giriş yaparak  yabancılar çalışma izni online başvuru tamamlaması gerkmektedir. yabancılar çalışma izni online başvuru çıktısı alınan form işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanacaktır.   Yabancılar çalışma izni başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgelerin  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yabancılar çalışma izni kapsamında gönderilmesi zorunludur. Belirtilen  sürelerin nin aşılması halinde tüm işlemlerin yasal prosedüre uygun olarak tekrarlanması gerekmektedir.

• Yabancılar çalışma izni başvurusu Bakanlık tarafından 4817 sayılı Yabancılar Çalışma İzni Hakkında Kanun, uygulama Yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında incelenip, ilgili kurumların da görüşleri alınarak değerlendirilir. Yabancılar Çalışma izni başvuru sonucu online ve yazılı olarak bildirilir.

• Yabancılar Çalışma izni belgesini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün içinde ön başvuru yaptıkları T.C. dış temsilciliğine müracaat ederek yabancılar çalışma vizesi talebinde bulunmaları gerekmektedir. Yabancılar çalışma izni vizesini alan yabancı, ülkeye giriş yaptığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İçişleri Bakanlığına (İl Emniyet Müdürlüklerine) yabancılar çalışma iznine bağlı ikamet tezkeresi almak için başvurmak zorundadır. Aksi halde çalışma izni geçerlilik kazanmayacaktır.

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ - SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ

İş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak ayrıca, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancının ikamet izninin süresi ile iş sözleşmesinin veya işin süresine göre, belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl süreyle yabancılara TÜRKİYE'DE YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ - SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ verilebilmektedir.

Bakanlık, yabancılar çalışma izni - süreli çalışma izninin geçerlilik alanını coğrafi bölge, idari sınır veya şehir gibi girdileri baz alarak genişletebilir veya daraltabilir. Bakanlık bu durumun uygulanması halinde, kararını yabancılar çalışma izni bildiriminde bulunduğu ilgili mercilere bildirmektedir.

Bir yıllık kanuni yabancılar çalışma izni  süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere Türkiye'de yabancılar çalışma izninin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilmektedir.

Üç yıllık kanuni yabancılar çalışma izni süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere yabancılar çalışma izninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir.

Türkiye’ye yabancılar çalışma izni alarak, çalışmak üzere gelen yabancının eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da yabancının kendisi ile birlikte en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre  yabancılar çalışma izni- süreli çalışma izni verilebilir.

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ - YABANCILAR SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de en az “sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “altı yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara,Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, çalışma hayatındaki gelişmeler ve iş piyasasındaki durum  dikkate alınmaksızın, belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın yabancılar çalışma izni kapsamında SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ verilebilmektedir.

Yabancılar çalışma izni kapsamında, emniyet makamlarından alınacak belge ile yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği kanıtlanabilmektedir. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yabancılar çalışma izni kapsamında ve SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ başvurusu sırasında iletilir.

Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancının en az “sekiz yıl” kanuni kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunu yerine getirip getirmediği  değerlendirilirken, öğrenimde/öğretimde/öğrencilikte geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri ikametten kabul edilir.

Yabancılar çalışma izni kapsamında,yabancının toplam “altı yıllık” kanuni çalışmasının bulunması koşulunun yerine getirildiği hususu ilgili mercilerden alınacak belge ile kanıtlanmalıdır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yabancılar çalışma izni - süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir. Yabancılar çalışma izni kapsamında süresiz çalışma izni verilen yabancıların ikamet izni süreleri, yabancıların ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenmektedir.

Yabancılar çalışma izni türlerinden olan süresiz çalışma izni, kapsamında bir değişiklik olmadığı sürece, ikamet izni sürelerine bağlı olarak kullanılır. Emniyet makamlarınca, yabancılar çalışma izni türü olan süresiz çalışma iznine istinaden verilen ikamet izni sürelerinin uzatılmaması halinde, Bakanlığa bilgi verilir.

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ - BAĞIMSIZ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

Yabancılar çalışma izni kapsamında, bağımsız çalışacak yabancılara çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması ayrıca Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları,  koşulu ile bağımsız yabancılar çalışma izni verilebilir.

Yabancılar çalışma izni müracaatında yabancının İstihdam üzerindeki etkisinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır. Yabancılar çalışma izni ile bağımsız çalışmak isteyen yabancının emniyet makamlarından alınacak belge ile az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği  kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte bağımsız yabancılar çalışma izni başvurusu sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmelidir.

Yabancılar çalışma izni müracaatında, yabancının en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde/öğretimde/öğrencilikte geçen süreler dikkate alınmaz. Diğer taraftan, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının, öğrenim süreleri ikametten sayılır.

Bağımsız yabancılar çalışma izni verilen yabancıların ikamet izni süreleri, yabancıların İçişleri Bakanlığınca, Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre belirlenir. Bağımsız yabancılar çalışma izni, işin mahiyeti değişmediği sürece yabancı tarafından ikamet izni sürelerine bağlı olarak kullanılır.

Emniyet makamlarınca, bağımsız yabancılar çalışma iznine istinaden verilen ikamet tezkeresi izni sürelerinin uzatılmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi verilir.

Bağımsız yabancılar çalışma izninin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeler, diğer belgelerle birlikte yabancılar çalışma izni başvurusu sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi istenebilir.

Bağımsız yabancılar çalışma izni verilmesi uygun bulunan yabancıya, bağımsız çalışabileceğine ilişkin “Bağımsız Yabancılar Çalışma İzni Müracaat Belgesi” verilir. Bağımsız yabancılar çalışma izni belgesi, verildiği tarihten itibaren “üç ay” süreyle geçerlidir.

Yabancıya, işyerini kurmasının ardından, ticaret sicil kaydını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ibraz etmesi halinde bağımsız yabancılar çalışma izni verilebilir

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNDE İSTİSNAİ HALLER

Yabancılar çalışma izni kapsamında, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak ve ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri aşağıda belirtilen yabancılara, bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın yabancılar çalışma izni verilebilmektedir.

Sürelere tabi olmaksızın yabancılar çalışma izni verilenler;

1. Türk vatandaşı ile evli olanların yabancılar çalışma izni; Bir Türk vatandaşı ile evli olan eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancılardan; ikamete ilişkin süre koşulu aranmaksızın Türkiye’de kanuni olarak bulunanlar, doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurarak “istisnai yabancılar çalışma izni” isteyebilirler. Ancak, evli kalma süresi “üç yılı” doldurmadan evliliğin sona ermesi veya evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının belirlenmesi durumunda (formalite evlilik gibi), yabancılar çalışma izni belgesi geçerliliğini kaybeder.

2. Yerleşmiş sayılan yabancılar çalışma izni; Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az “üç yıl” sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların yabancılar çalışma izni, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai yabancılar çalışma izni kapsamında  verilebilir. Ayrıca, yerleşmiş yabancı kavramından, İçişleri Bakanlığının ikamet iznileri açısından bu kapsamda değerlendirdiği kişiler anlaşılır.

3. Yerleşmiş sayılan yabancıların çocuklarının yabancılar çalışma izni; Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az “üç yıl” sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarının yabancılar çalışma izni de, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir.

4. Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yabancılar çalışma izni; 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 19, 27 ve 28. maddeleri kapsamında bulunan yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

5. Rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelerek eğitimini Türkiye’de tamamlayanların yabancılar çalışma izni; Türkiye’de doğan ve kendi milli kanununa göre, vatansız ise Türk mevzuatına göre rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de meslek okulu, yüksek okul veya üniversitelerden muzun olan yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla yabancılar çalışma izni istisnai olarak verilebilir.

6. 2510 sayılı İskan Kanunu kapsamında olanların yabancılar çalışma izni; 2510 sayılı İskan Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancıların yabancılar çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruları sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla yabancılar çalışma izni kendilerine istisnai olarak verilebilir.

7. Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların eş ve çocuklarının yabancılar çalışma izni; Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarının çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, yabancılar çalışma izni kendilerine istisnai olarak verilebilir.

8. Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde görevlendirilenler ile eş ve çocuklarının yabancılar çalışma izni ; Yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçilikleri ile konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevli diplomat, idari ve teknik personelin hizmetinde çalışanlar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere Türkiye’de bulunan büyükelçiler, konsolosluklar ve uluslar arası kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen diplomatların ve idari ve teknik personelin eş ve çocuklarının yabancılar çalışma izni; Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal eden başvuruları üzerine anılan Bakanlığın görüşleri doğrultusunda istisnai olarak verilebilir.

9. Bilimsel, Kültürel ve Sportif amaçlarla kısa süreli gelenlerin yabancılar çalışma izni; Bilimsel ve kültürel faaliyet amacıyla “bir ayı” aşan ve sportif faaliyetler amacıyla “dört ayı” aşan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların yabancılar çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Türkiye’de bulunacakları süre için, yabancılar çalışma izni kendilerine istisnai olarak verilebilir.

10. Kilit personel niteliğindeki yabancıların yabancılar çalışma izni; Kanunla yetki verilen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle; mal ve hizmet alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde ayrıca, yapım ve her türlü inşaat işinde çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancıların yabancılar çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, sözleşme veya ihalede belirtilen süre için yabancılar çalışma izni kendilerine  istisnai olarak verilebilir.

11. Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmeler, kültür kurumlarında görevlendirilenler ile din kurumlarında görev alacak yabancıların, yabancılar çalışma izni; Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmelere, Türkiye’de yabancı ülkelerin kültür kurumlarındaki görevlilerine, din kurumlarında görevlendirilecek din görevlilerine, çalışmak üzere ikamet izinleri İçişleri Bakanlığınca verilir. Bu konulardaki yabancılar çalışma izni başvuruları Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılır.

4817 SAYILI YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 13 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA BELİRLENEN VE 2/8/2010 TARİHİNDE UYGULANMAYA BAŞLANILAN YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ TALEPLERİNE İLİŞKİN OLARAK BAŞVURU SAHİBİ İŞYERLERİNİN VE YABANCILARIN KARŞILAMASI ZORUNLU OLAN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Yabancılar Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Yabancılar çalışma izni isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık yabancılar çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için yabancılar çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, yabancılar çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı şartı aranacaktır.

2. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

3. Yabancılar çalışma izni kapsamında Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin yabancılar çalışma izni taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların yabancılar çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışma izni isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

5. Yabancılar çalışma izni kapsamında İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

                a. Yabancılar çalışma izni alan Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

                b. Yabancılar çalışma izni alan Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
                c. Yabancılar çalışma izni alan Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar asgari ücretin 3 katı,

                d. Yabancılar çalışma izni alan Ev hizmetleri ile diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1 katı olması gerekmektedir.

6. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri yabancılar çalışma izni kapsamında değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise yabancılar çalışma izni kapsamında uygun bulunmayacaktır.

7. Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde yabancılar çalışma izni kapsamında istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

8. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde yabancılar çalışma izni kapsamında çalıştırılacak yabancılara ilişkin yabancılar çalışma izni taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

9. İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler yabancılar çalışma izni kapsamında uygulanmayacaktır.

10. Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında yabancılar çalışma izni kapsamında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.

EĞİTİM SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi  2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu,  3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı istihdam edecek özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığından alınmış “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ve “Ruhsatname”  4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi 

Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir. 2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur. 3-yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  4- yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,  5- Yabancılar çalışma izni kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının yeterliliğini gösterir belge

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi  2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu,  3. Değişiklik bulunması halinde, Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı istihdam edecek özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığınd 4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge  5. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı  3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi  4. Değişiklik olması halinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında yabancılar çalışma izni kapsamında görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının yeterliliğini gösterir belge 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ EV HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Konutunda Yabancılar Çalışma İzni Kapsamında Yabancı  Çalıştıracak İşverenden İstenen Belgeler:

1. Yabancılar Çalışma İzni başvuru dilekçesi  

2. Yabancılar Çalışma İzni Personel Başvuru Formu, 

3. Yabancılar Çalışma İzni Kapsamında Ev hizmetlisi çalıştıracak işveren Yabancı uyruklu ise Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti 

4. Yabancılar Çalışma İzni Kapsamında  personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman kuruluşun noter onaylı vekâletnamesi 

Yabancılar Çalışma İzni Kapsamında çalışacak Yabancılardan İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar çalışma izni kapsamında, Yurtiçinden yapılacak başvurular için, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi örneği, (Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç)

2. Yabancılar Çalışma İzni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine  yabancılar çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur.

3. Yabancılar çalışma izni alacak yabancınınTürkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaportunun sureti 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

Konutunda Yabancılar Çalişma İzni Kapsamında  Yabancı Çalıştıracak İşverenden İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar Çalışma İzni   süre uzatım başvuru dilekçesi 

2. Yabancılar Çalışma İzni Personel Başvuru Formu, 

3. Yabancılar Çalışma İzni    Başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası üzerinden yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından on-line olarak kontrol edilecektir.

4. Yabancılar Çalışma İzni   Kapsamında Yabancı personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirketin  noter onaylı vekâletnamesi 

Yabancılar Çalışma İzni   Kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar Çalışma İzni   kapsamında çalışacak yabancıların Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti

2. Önceki Yabancılar Çalışma İzni belgesi ve üst yazısı 

3. Bakanlıkça verilmiş bulunan yabancılar çalışma izni sürelerini kapsayan yabancılar çalışma amaçlı ikamet tezkeresi 

SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 

3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi 

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi 

Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir. 2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur. 3-yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,  5-Mesleki hizmetler kapsamında yabancılar çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi

  2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu,

3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi

5.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.

Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı  3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi 

TURİZM SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 

3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Yabancılar çalışma izni kapsamında prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi    

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi 

Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir. 2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur. 3-Yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,  5-Mesleki hizmetler kapsamında yabancılar çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi

  2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu,

3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni kapsamında prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi    

5.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.

Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı  3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi 

  HAVACILIK SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Yabancılar Çalışma İzni Kapsamında İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 

3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancılar çalışma iznine bağlı  uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi  

Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi. www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir. 2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur. 3-Yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Pilot olarak istihdam olunacak yabancılar için Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pilot lisansı örneği, 5-Mesleki hizmetler kapsamında yabancılar çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi

  2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu,

3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni kapsamında prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi    

5.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.

Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı  3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi 

4. Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışma izni verilen yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36’ncı maddesine istinaden alması gereken 

EĞLENCE SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 

3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Yabancılar çalışma izni kapsamında prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi   

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi 

Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir. 2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur. 3-Yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,  5-Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı bonservis. (Çalışma izni istenilen yabancının sanatçı olarak uluslararası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış olduğunu gösteren bonservisinin üzerinde 1961 Lahey Sözleşmesine göre apostil şerhi veya Dış Temsilcilik tasdik şerhi bulunacaktır.) 

5. Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen iş sözleşmesi, (İşveren ve yabancının ıslak imzaların bulunduğu iş sözleşmesi elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line olarak, ayrıca kağıt ortamında da gönderilecektir. Eğlence Sektöründe Çalıştırılacak Yabancıların İş Sözleşmelerinde Aşağıda Belirtilen Hususların Yer Alması Zorunludur. a. Yabancı sanatçıların çalışma sürelerini müteakip ülkelerine dönüşlerinde, dönüş biletleri ile yol masraflarının işverenlikçe karşılanacağını taahhüt edeceklerine ilişkin kayıt, b. Ücretin her altı ayda bir değişen asgari ücretin üç katından daha düşük olamayacağına ilişkin taahhüt, c. İşyeri Vergi Numarası, d. Çalışanın haklarının yanı sıra, gerektiğinde danışılmak üzere 155 Polis İmdat ve 157 insan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Yardım hattı, 170 yardım hattı numaraları ile Bakanlığımız ilgili Bölge Çalışma Müdürlüklerinin irtibat telefonları yer alacaktır.

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi

  2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu,

3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni kapsamında prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi    

5.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.

Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı  3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi 

DİĞER SEKTÖRLER YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 

3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Yabancılar çalışma izni başvurusu yapan Dernek ve vakıflar ile sağlık hizmeti veren kuruluşlar için, ilgili mercilerinden alınmış faaliyet durumlarını gösterir belge 

6. Yabancılar çalışma izni başvurusu yapan Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge 

7. Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancılar çalışma iznine bağlı  uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu  

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi 

Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi. www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir. 2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur. 3-yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,  5-Mesleki hizmetler kapsamında yabancılar çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi

  2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu,

3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi

5.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.

Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı  3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi  4.Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak yabancılar çalışma izni verilen yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36’ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi

Türkiye’de çalışmak amacı ile bulunan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar,

4817 sayılı yabancıların çalışma izni hakkındaki kanun gereği çalışma izni almak zorundadır.

Türkiye’de çalışma izni T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenir.

Bakanlıktan çalışma izni istemlerinde yabancı personel adayının geçmiş tecrübe ve bilgi birikimine, sahip olduğu eğitimsel dokümanlara ve ikametiyle ilgili belgelere bakılmaktadır. Ancak, asıl önemli olan yabancı personel istihdam edileceği işveren konumundaki şirketin durumudur. Bakanlıktan çalışma izni istemlerinde yabancı personel adayının geçmiş tecrübe ve bilgi birikimine, sahip olduğu eğitimsel dokümanlara ve ikametiyle ilgili belgelere bakılmaktadır.

Çalışma Bakanlığının ilgili yasaya dayanarak değerlendirmesinin yanı sıra Bakanlık uzmanlarının o anki sosyo-kültürel ve ekonomik konjonktür, uluslar arası etkileşim ve global etkiler altında inisiyatif kullanmaları söz konusudur. Çalışma Bakanlığı mevzuata, çalışacak yabancı personelin ve çalışacağı şirketin bilgilerine, dokümanlarına ama daha fazla kendi inceleme, görüş ve inisiyatifine bağlı olarak karar vermektedir.

Şirketinizin ve çalışacak yabancı personelinizin evrakınızın uyum ve uygunluğu, Çalışma Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri gözetilerek hazırlanan bir dosya ile desteklenmeli ve çalışma izni alma olasılığı en yüksek seviyeye ulaştırılmalıdır.

Çalışma izni konusunda başarı sağlamak, konusunda tecrübeli uzmanlarca hazırlanmış eksiksiz bir başvuru dosyasına ve düzenli olarak başvuru takibine bağlıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınabilecek başarılı bir başvuru yapabilmek için, uzmanlarımıza danışmadan karar vermeyiniz.

               YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanuna ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre, Yabancılar, alacakları çalışma izni ile bir işveren yanında bağımlı çalışabilecekleri gibi, bağımsız (kendi nam ve hesabına) olarak da çalışabileceklerdir.

Buna göre, çalışma izninin üç grupta verilmesi düşünülerek düzenleme yapılmıştır. Süreli Çalışma İzni Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izni nin süresi ile iş sözleşmesinin veya işin süresine göre, belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl süreyle verilecektir.

Bakanlık, süreli çalışma izni nin geçerlilik alanını şehir, idari sınır veya coğrafi bölge gibi girdileri baz alarak genişletebilir veya daraltabilir. Bu durumun uygulanması halinde, Bakanlık bu kararını çalışma izini bildiriminde bulunduğu ilgili mercilere bildirir (Uygulama Yönt. m.26).

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izni süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma İzni nin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir (Uygulama Yönt. m.27).

Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da yabancının kendisi ile birlikte en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre süreli çalışma izni verilebilir (Uygulama Yönt. m.28). Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az“sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “altı yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın verilebilir (Uygulama Yönt. m.31).

Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir (Uygulama Yönt. m. 32).

Yabancının en az “sekiz yıl” kanuni kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri ikametten sayılır (Uygulama Yönt. m.33).

Yabancının toplam “altı yıllık” kanuni çalışmasının bulunması koşulunun yerine getirildiği hususu ilgili mercilerden alınacak belge ile kanıtlanır ve bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir (Uygulama Yönt.m.34). Süresiz çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

Süresiz çalışma izni, kapsamında bir değişiklik olmadığı sürece, ikamet izni sürelerine bağlı olarak kullanılır. Emniyet makamlarınca, süresiz çalışma izni ne istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde, Bakanlığa bilgi verilir (Uygulama Yönt. m.35). Bağımsız Çalışma İzni Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile verilebilir.

İstihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır. Bağımsız çalışacak yabancının en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağımsız çalışma izni başvurusu sırasında iletilir (Uygulama Yönt. m.35, 37).

Yabancının en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Diğer taraftan, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının, öğrenim süreleri ikametten sayılır (Uygulama Yönt. m.38).

Bağımsız çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir. Bağımsız çalışma izni, işin mahiyeti değişmediği sürece yabancı tarafından ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır.

Emniyet makamlarınca, bağımsız çalışma izni ne istinaden verilen ikamet izni sürelerinin uzatılmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi verilir (Uygulama Yönt. m.39).

Bağımsız çalışma izni nin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeler, diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi istenebilir.

Bağımsız çalışma izini verilmesi uygun bulunan yabancıya, bağımsız çalışabileceğine ilişkin “Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi” verilir. Bağımsız çalışma izni belgesi, verildiği tarihten itibaren “üç ay” süreyle geçerlidir.

Yabancıya, işyerini kurmasının ardından, ticaret sicil kaydını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ibraz etmesi halinde bağımsız çalışma izni verilebilir (Uygulama Yönt. m.40, 41, 42). Çalışma İzninde İstisnai Haller Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri aşağıda belirtilen yabancılara, bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın çalışma izni verilebilir.

                    İSTİSNAİ ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri bu bölümün müteakip maddelerinde belirtilen yabancılara, çalışma izni istisnai olarak verilebilir.
İstisnai çalışma izni nin uzatılması ve iptali, Yönetmeliğin genel hükümlerindeki prosedüre tabidir. Ayrıca, istisnai çalışma izinleri, ilgili mesleki mevzuatın gereklerinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde de iptal edilir. İstisnai çalışma izni nin verilmesi, iptali ve uzatılmasına ilişkin kararlar, ilgili mercilere iletilir.
Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri aşağıda belirtilen yabancılara, bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın çalışma izni verilebilir.
YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN USUL VE ESASLAR
Yabancılar çalışma izni Başvurusu Yurt içinden çalışma izin talebinde bulunabilmek için; yabancı şahsın Emniyet makamlarınca verilmiş bulunan ve en az altı ay süreli yabancılar ikamet tezkeresinin bulunması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılmış olması gerekmektedir. Öğrenim amacıyla verilmiş ikamet tezkereleri kabul edilmemektedir. En az altı ay süreli geçerli ikamet tezkeresi bulunmayan yabancılar, yurt dışından Yabancılar çalışma izni için başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Ancak bu başvuruyu müteakip en geç üç işgünü içinde Yabancılar çalışma izni başvurusu için istenilen tüm bilgi ve belgelere ait müracaat dosyasının (ilgili işverenlikçe) Bakanlığımıza teslimi gerekmektedir. Yabancılar çalışma izni işyeri değişikliği Herhangi bir işyerinde çalışmak üzere çalışma izni almış ve izin süresi sona ermemiş bulunan bir yabancının Türkiye’deki farklı unvanlı başka bir işyerinde çalışmak istemesi halinde yeniden çalışma izni talebinde bulunması gerekmektedir. Önceki işyerindeki Yabancılar çalışma izni ne istinaden verilmiş veya bu nedenle temdit edilmiş (uzatılmış) olan ikamet tezkeresi yeni başvuru için geçerli kabul edilmemektedir. Bu durumdaki yabancıların önceki işyerinden ayrılışlarını emniyet makamlarına bildirerek bunu yabancılar ikamet tezkeresi ne işletmeleri ve tezkerenin en az altı ay süreyle yenilenmiş olarak ibrazı gerekmektedir. Farklı unvanlı bir işyerinde Yabancılar çalışma izni istemiyle yapılacak izin istemleri, ilk başvuru gibi ele alınacağından, Yönetmelik ekinde belirtilen tüm belge ve formların doldurularak yeniden müracaatta bulunulması gerekmektedir. Ayrıca,Yabancılar çalışma izni alınmış ve daha önce çalışılan tüzel kişilikten alınacak ilişik kesilmesine ilişkin yazı başvuruya eklenecektir. Yabancılar çalışma izni eksik belge Başvuruya esas nitelikteki evrakların eksik olduğu tespit edilen yabancılar çalışma izni başvurusu dosyaları derhal işlem dışı bırakılarak dosya iade işlemi yapılmakta, gerektiğinde ya da tekrar aynı şekilde Yabancılar çalışma izni başvuru yapıldığında talep reddedilmektedir. Yabancılar çalışma izni işlemlerinde elden eksik evrak alımı yasaktır. Eksik evraklar bir dilekçe ekinde Bakanlığımız Genel Evrak servisine teslim edilecektir. Yabancılar çalışma izni başvuru formu Yabancılar çalışma izni konulu başvuru formunda yer alan bütün alanlar mutlaka doldurulacaktır. Yabancılar çalışma izni işlemli personel ya da firmaya uygun olmadığı için cevaplanamayacak sorular için de sorunun neden boş bırakıldığı cevap kısmına yazılacaktır. Yabancılar çalışma izni işleminde örneğin yabancı şahıs şirket ortağı ise ve aylık ücret almıyorsa; Ücret kısmına: “Şirket Ortağı” açıklaması yazılacaktır. Çalışma izin başvurusunda bulunulan Şirkette görev yapan Türk ve yabancı tüm personelin SSK veya Bağ-Kur kayıtlılık durumunu gösterir son aya ait prim bordrosunun ibrazı zorunludur. Başvuru formunda yabancıya ödeneceği beyan edilen ücret miktarının yabancının meslek, kariyer ve yapacağı görev ile bağdaşır seviyede olması gerekmektedir. Yabancıya Meslek ve göreviyle uyumlu olmayan bir ücret ödeneceğinin beyan edilmesi durumunda çalışma izin talebinin reddi söz konusu olabilmektedir. Sadece Yabancı Personel Başvuru Formu 4 nüsha olarak doldurulacak olup, diğer tüm belgeler sadece birer adet konulacaktır.
Yabancılar çalışma izni belgesi süre uzatımı Yabancılar çalışma izni süre uzatımı müracaatlarında mevcut çalışma izni nin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulabilir. Yabancılar çalışma izni işlemlerinde süresi sona ermiş bir yabancı çalışma izni nin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde yabancı personel çalışma izni uzatma talep dilekçesi ve eklerinin Bakanlığımız Genel Evrak Kayıtlarına girmiş olması gerekmektedir. Yabancı çalışma izni süre uzatımı müracaatlarında Bakanlığımızdan alınmış bulunan Yabancı personel çalışma izin belgesi aslının fotoğraflı, işveren tarafından imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak ibrazı zorunludur. Yabancılar çalışma izni süre uzatımı müracaatlarında Şirketin vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairelerinden alınacak yeni tarihli yazı aslının ibrazı zorunludur. Bir şirket tarafından yapılacak birden fazla yabancı çalışma izni başvurusunda şirkete ilişkin olarak ibrazı zorunlu belgelerin her yabancının dosyasına ayrı ayrı değil sadece bir adet konulması yeterli olacaktır. Ancak diğer yabancı personel çalışma izni başvurularda Şirkete ait evrakların hangi dosyada olduğu belirtilecektir. Şirket veya işletmenin son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu, (Tablolar Yeminli Mali Müşavirlerce de onaylanabilir) Özel hesap dönemi bulunan şirketler hariç olmak üzere, her yıl 1 Nisan tarihinden sonra yapılacak başvurularda, şirketin geçmiş yıla ait bilanço ve kar/zarar tablosu ibraz edilecektir. Örneğin; 01.04.2005 tarihinden sonra yapılmış müracaatlarda 2004 ve 2003 yıllarına ait mukayeseli tablolar dosyaya konulacaktır.

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ YURT İÇİ MÜRACAATLARI

YURT İÇİNDEN YAPILACAK YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI (YABANCININ TÜRKİYEDE İKAMET TEZKERESİ  BULUNMASI HALİNDE VEYA MEVCUT YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNİN UZATILMASI TALEPLERİNDE)

• Türkiye’de ikamet eden ve en az altı ay süreli geçerli ikamet izni olan (Öğrenciler hariç)  yabancıların çalışma izni ilk müracaatlarını veya yabancılar çalışma izni süre uzatım başvurularını kendileri  Türkiye'den çıkmadan tarafımızdan yapılabilmektedir.

• Yabancılar Çalışma İzni başvurularının elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte şahsen  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırması tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.

• İşverenin söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere ikamet tezkeresi süresi içerisinde, e-devlet’e giriş yaparak, yabancılar çalışma izni online başvuru yapması gerekmektedir.  Yabancılar çalışma izni Online başvuru tamamlanarak çıktısı alınarak işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanacaktır.  Yabancılar Çalışma izni başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgeler süresi içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

•  Yabancılar Çalışma İzni Başvuru sonucu online ve yazılı olarak  bildirilir.

• Yabancılar Çalışma İzni belgesini alan yabancıların,   ikamet tezkeresi almak üzere İçişleri Bakanlığına (İl Emniyet Müdürlüklerine) başvurmaları zorunludur. Aksi halde yabancılar çalışma izni geçerlilik kazanmayacaktır

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ YURT DIŞI BAŞVURULARI

• Türkiye’de 6 aydan fazla ikameti olamayan yabancı, yabancılar çalışma izni başvurusunu uyruğunun veya daimi ikametinin bulunduğu dış temsilciliğimize yapacaktır. Yabancı, yabancılar çalışma izni başvurusu sırasında iş sözleşmesini, davet mektubunu veya Şirket ortağı olması halinde buna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi’nın yanında bulunması faydalı olacaktır.

• Yabancılar Çalışma İzni Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereği   Türkiye’deki işverenin e-devlet’e giriş yaparak  yabancılar çalışma izni online başvuru tamamlaması gerkmektedir. yabancılar çalışma izni online başvuru çıktısı alınan form işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanacaktır.   Yabancılar çalışma izni başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgelerin  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yabancılar çalışma izni kapsamında gönderilmesi zorunludur. Belirtilen  sürelerin nin aşılması halinde tüm işlemlerin yasal prosedüre uygun olarak tekrarlanması gerekmektedir.

• Yabancılar çalışma izni başvurusu Bakanlık tarafından 4817 sayılı Yabancılar Çalışma İzni Hakkında Kanun, uygulama Yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında incelenip, ilgili kurumların da görüşleri alınarak değerlendirilir. Yabancılar Çalışma izni başvuru sonucu online ve yazılı olarak bildirilir.

• Yabancılar Çalışma izni belgesini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün içinde ön başvuru yaptıkları T.C. dış temsilciliğine müracaat ederek yabancılar çalışma vizesi talebinde bulunmaları gerekmektedir. Yabancılar çalışma izni vizesini alan yabancı, ülkeye giriş yaptığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İçişleri Bakanlığına (İl Emniyet Müdürlüklerine) yabancılar çalışma iznine bağlı ikamet tezkeresi almak için başvurmak zorundadır. Aksi halde çalışma izni geçerlilik kazanmayacaktır.

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ - SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ

İş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak ayrıca, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancının ikamet izninin süresi ile iş sözleşmesinin veya işin süresine göre, belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl süreyle yabancılara TÜRKİYE'DE YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ - SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ verilebilmektedir.

Bakanlık, yabancılar çalışma izni - süreli çalışma izninin geçerlilik alanını coğrafi bölge, idari sınır veya şehir gibi girdileri baz alarak genişletebilir veya daraltabilir. Bakanlık bu durumun uygulanması halinde, kararını yabancılar çalışma izni bildiriminde bulunduğu ilgili mercilere bildirmektedir.

Bir yıllık kanuni yabancılar çalışma izni  süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere Türkiye'de yabancılar çalışma izninin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilmektedir.

Üç yıllık kanuni yabancılar çalışma izni süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere yabancılar çalışma izninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir.

Türkiye’ye yabancılar çalışma izni alarak, çalışmak üzere gelen yabancının eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da yabancının kendisi ile birlikte en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre  yabancılar çalışma izni- süreli çalışma izni verilebilir.

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ - YABANCILAR SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de en az “sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “altı yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara,Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, çalışma hayatındaki gelişmeler ve iş piyasasındaki durum  dikkate alınmaksızın, belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın yabancılar çalışma izni kapsamında SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ verilebilmektedir.

Yabancılar çalışma izni kapsamında, emniyet makamlarından alınacak belge ile yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği kanıtlanabilmektedir. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yabancılar çalışma izni kapsamında ve SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ başvurusu sırasında iletilir.

Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancının en az “sekiz yıl” kanuni kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunu yerine getirip getirmediği  değerlendirilirken, öğrenimde/öğretimde/öğrencilikte geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri ikametten kabul edilir.

Yabancılar çalışma izni kapsamında,yabancının toplam “altı yıllık” kanuni çalışmasının bulunması koşulunun yerine getirildiği hususu ilgili mercilerden alınacak belge ile kanıtlanmalıdır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yabancılar çalışma izni - süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir. Yabancılar çalışma izni kapsamında süresiz çalışma izni verilen yabancıların ikamet izni süreleri, yabancıların ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenmektedir.

Yabancılar çalışma izni türlerinden olan süresiz çalışma izni, kapsamında bir değişiklik olmadığı sürece, ikamet izni sürelerine bağlı olarak kullanılır. Emniyet makamlarınca, yabancılar çalışma izni türü olan süresiz çalışma iznine istinaden verilen ikamet izni sürelerinin uzatılmaması halinde, Bakanlığa bilgi verilir.

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ - BAĞIMSIZ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

Yabancılar çalışma izni kapsamında, bağımsız çalışacak yabancılara çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması ayrıca Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları,  koşulu ile bağımsız yabancılar çalışma izni verilebilir.

Yabancılar çalışma izni müracaatında yabancının İstihdam üzerindeki etkisinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır. Yabancılar çalışma izni ile bağımsız çalışmak isteyen yabancının emniyet makamlarından alınacak belge ile az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği  kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte bağımsız yabancılar çalışma izni başvurusu sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmelidir.

Yabancılar çalışma izni müracaatında, yabancının en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde/öğretimde/öğrencilikte geçen süreler dikkate alınmaz. Diğer taraftan, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının, öğrenim süreleri ikametten sayılır.

Bağımsız yabancılar çalışma izni verilen yabancıların ikamet izni süreleri, yabancıların İçişleri Bakanlığınca, Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre belirlenir. Bağımsız yabancılar çalışma izni, işin mahiyeti değişmediği sürece yabancı tarafından ikamet izni sürelerine bağlı olarak kullanılır.

Emniyet makamlarınca, bağımsız yabancılar çalışma iznine istinaden verilen ikamet tezkeresi izni sürelerinin uzatılmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi verilir.

Bağımsız yabancılar çalışma izninin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeler, diğer belgelerle birlikte yabancılar çalışma izni başvurusu sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi istenebilir.

Bağımsız yabancılar çalışma izni verilmesi uygun bulunan yabancıya, bağımsız çalışabileceğine ilişkin “Bağımsız Yabancılar Çalışma İzni Müracaat Belgesi” verilir. Bağımsız yabancılar çalışma izni belgesi, verildiği tarihten itibaren “üç ay” süreyle geçerlidir.

Yabancıya, işyerini kurmasının ardından, ticaret sicil kaydını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ibraz etmesi halinde bağımsız yabancılar çalışma izni verilebilir

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNDE İSTİSNAİ HALLER

Yabancılar çalışma izni kapsamında, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak ve ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri aşağıda belirtilen yabancılara, bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın yabancılar çalışma izni verilebilmektedir.

Sürelere tabi olmaksızın yabancılar çalışma izni verilenler;

1. Türk vatandaşı ile evli olanların yabancılar çalışma izni; Bir Türk vatandaşı ile evli olan eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancılardan; ikamete ilişkin süre koşulu aranmaksızın Türkiye’de kanuni olarak bulunanlar, doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurarak “istisnai yabancılar çalışma izni” isteyebilirler. Ancak, evli kalma süresi “üç yılı” doldurmadan evliliğin sona ermesi veya evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının belirlenmesi durumunda (formalite evlilik gibi), yabancılar çalışma izni belgesi geçerliliğini kaybeder.

2. Yerleşmiş sayılan yabancılar çalışma izni; Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az “üç yıl” sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların yabancılar çalışma izni, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai yabancılar çalışma izni kapsamında  verilebilir. Ayrıca, yerleşmiş yabancı kavramından, İçişleri Bakanlığının ikamet iznileri açısından bu kapsamda değerlendirdiği kişiler anlaşılır.

3. Yerleşmiş sayılan yabancıların çocuklarının yabancılar çalışma izni; Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az “üç yıl” sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarının yabancılar çalışma izni de, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir.

4. Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yabancılar çalışma izni; 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 19, 27 ve 28. maddeleri kapsamında bulunan yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

5. Rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelerek eğitimini Türkiye’de tamamlayanların yabancılar çalışma izni; Türkiye’de doğan ve kendi milli kanununa göre, vatansız ise Türk mevzuatına göre rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de meslek okulu, yüksek okul veya üniversitelerden muzun olan yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla yabancılar çalışma izni istisnai olarak verilebilir.

6. 2510 sayılı İskan Kanunu kapsamında olanların yabancılar çalışma izni; 2510 sayılı İskan Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancıların yabancılar çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruları sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla yabancılar çalışma izni kendilerine istisnai olarak verilebilir.

7. Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların eş ve çocuklarının yabancılar çalışma izni; Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarının çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, yabancılar çalışma izni kendilerine istisnai olarak verilebilir.

8. Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde görevlendirilenler ile eş ve çocuklarının yabancılar çalışma izni ; Yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçilikleri ile konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevli diplomat, idari ve teknik personelin hizmetinde çalışanlar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere Türkiye’de bulunan büyükelçiler, konsolosluklar ve uluslar arası kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen diplomatların ve idari ve teknik personelin eş ve çocuklarının yabancılar çalışma izni; Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal eden başvuruları üzerine anılan Bakanlığın görüşleri doğrultusunda istisnai olarak verilebilir.

9. Bilimsel, Kültürel ve Sportif amaçlarla kısa süreli gelenlerin yabancılar çalışma izni; Bilimsel ve kültürel faaliyet amacıyla “bir ayı” aşan ve sportif faaliyetler amacıyla “dört ayı” aşan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların yabancılar çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Türkiye’de bulunacakları süre için, yabancılar çalışma izni kendilerine istisnai olarak verilebilir.

10. Kilit personel niteliğindeki yabancıların yabancılar çalışma izni; Kanunla yetki verilen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle; mal ve hizmet alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde ayrıca, yapım ve her türlü inşaat işinde çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancıların yabancılar çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, sözleşme veya ihalede belirtilen süre için yabancılar çalışma izni kendilerine  istisnai olarak verilebilir.

11. Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmeler, kültür kurumlarında görevlendirilenler ile din kurumlarında görev alacak yabancıların, yabancılar çalışma izni; Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmelere, Türkiye’de yabancı ülkelerin kültür kurumlarındaki görevlilerine, din kurumlarında görevlendirilecek din görevlilerine, çalışmak üzere ikamet izinleri İçişleri Bakanlığınca verilir. Bu konulardaki yabancılar çalışma izni başvuruları Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılır.

4817 SAYILI YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 13 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA BELİRLENEN VE 2/8/2010 TARİHİNDE UYGULANMAYA BAŞLANILAN YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ TALEPLERİNE İLİŞKİN OLARAK BAŞVURU SAHİBİ İŞYERLERİNİN VE YABANCILARIN KARŞILAMASI ZORUNLU OLAN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Yabancılar Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Yabancılar çalışma izni isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık yabancılar çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için yabancılar çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, yabancılar çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı şartı aranacaktır.

2. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

3. Yabancılar çalışma izni kapsamında Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin yabancılar çalışma izni taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların yabancılar çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışma izni isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

5. Yabancılar çalışma izni kapsamında İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

                a. Yabancılar çalışma izni alan Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

                b. Yabancılar çalışma izni alan Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
                c. Yabancılar çalışma izni alan Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar asgari ücretin 3 katı,

                d. Yabancılar çalışma izni alan Ev hizmetleri ile diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1 katı olması gerekmektedir.

6. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri yabancılar çalışma izni kapsamında değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise yabancılar çalışma izni kapsamında uygun bulunmayacaktır.

7. Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde yabancılar çalışma izni kapsamında istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

8. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde yabancılar çalışma izni kapsamında çalıştırılacak yabancılara ilişkin yabancılar çalışma izni taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

9. İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler yabancılar çalışma izni kapsamında uygulanmayacaktır.

10. Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında yabancılar çalışma izni kapsamında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.

EĞİTİM SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi  2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu,  3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı istihdam edecek özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığından alınmış “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ve “Ruhsatname”  4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi 

Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir. 2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur. 3-yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  4- yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,  5- Yabancılar çalışma izni kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının yeterliliğini gösterir belge

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi  2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu,  3. Değişiklik bulunması halinde, Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı istihdam edecek özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığınd 4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge  5. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı  3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi  4. Değişiklik olması halinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında yabancılar çalışma izni kapsamında görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının yeterliliğini gösterir belge 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ EV HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Konutunda Yabancılar Çalışma İzni Kapsamında Yabancı  Çalıştıracak İşverenden İstenen Belgeler:

1. Yabancılar Çalışma İzni başvuru dilekçesi  

2. Yabancılar Çalışma İzni Personel Başvuru Formu, 

3. Yabancılar Çalışma İzni Kapsamında Ev hizmetlisi çalıştıracak işveren Yabancı uyruklu ise Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti 

4. Yabancılar Çalışma İzni Kapsamında  personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman kuruluşun noter onaylı vekâletnamesi 

Yabancılar Çalışma İzni Kapsamında çalışacak Yabancılardan İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar çalışma izni kapsamında, Yurtiçinden yapılacak başvurular için, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi örneği, (Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç)

2. Yabancılar Çalışma İzni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine  yabancılar çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur.

3. Yabancılar çalışma izni alacak yabancınınTürkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaportunun sureti 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

Konutunda Yabancılar Çalişma İzni Kapsamında  Yabancı Çalıştıracak İşverenden İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar Çalışma İzni   süre uzatım başvuru dilekçesi 

2. Yabancılar Çalışma İzni Personel Başvuru Formu, 

3. Yabancılar Çalışma İzni    Başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası üzerinden yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından on-line olarak kontrol edilecektir.

4. Yabancılar Çalışma İzni   Kapsamında Yabancı personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirketin  noter onaylı vekâletnamesi 

Yabancılar Çalışma İzni   Kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar Çalışma İzni   kapsamında çalışacak yabancıların Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti

2. Önceki Yabancılar Çalışma İzni belgesi ve üst yazısı 

3. Bakanlıkça verilmiş bulunan yabancılar çalışma izni sürelerini kapsayan yabancılar çalışma amaçlı ikamet tezkeresi 

SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 

3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi 

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi 

Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir. 2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur. 3-yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,  5-Mesleki hizmetler kapsamında yabancılar çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi

  2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu,

3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi

5.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.

Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı  3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi 

TURİZM SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 

3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Yabancılar çalışma izni kapsamında prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi    

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi 

Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir. 2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur. 3-Yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,  5-Mesleki hizmetler kapsamında yabancılar çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi

  2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu,

3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni kapsamında prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi    

5.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.

Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı  3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi 

  HAVACILIK SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Yabancılar Çalışma İzni Kapsamında İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 

3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancılar çalışma iznine bağlı  uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi  

Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi. www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir. 2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur. 3-Yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Pilot olarak istihdam olunacak yabancılar için Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pilot lisansı örneği, 5-Mesleki hizmetler kapsamında yabancılar çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi

  2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu,

3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni kapsamında prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi    

5.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.

Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı  3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi 

4. Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışma izni verilen yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36’ncı maddesine istinaden alması gereken 

EĞLENCE SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 

3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Yabancılar çalışma izni kapsamında prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi   

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi 

Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir. 2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur. 3-Yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,  5-Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı bonservis. (Çalışma izni istenilen yabancının sanatçı olarak uluslararası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış olduğunu gösteren bonservisinin üzerinde 1961 Lahey Sözleşmesine göre apostil şerhi veya Dış Temsilcilik tasdik şerhi bulunacaktır.) 

5. Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen iş sözleşmesi, (İşveren ve yabancının ıslak imzaların bulunduğu iş sözleşmesi elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line olarak, ayrıca kağıt ortamında da gönderilecektir. Eğlence Sektöründe Çalıştırılacak Yabancıların İş Sözleşmelerinde Aşağıda Belirtilen Hususların Yer Alması Zorunludur. a. Yabancı sanatçıların çalışma sürelerini müteakip ülkelerine dönüşlerinde, dönüş biletleri ile yol masraflarının işverenlikçe karşılanacağını taahhüt edeceklerine ilişkin kayıt, b. Ücretin her altı ayda bir değişen asgari ücretin üç katından daha düşük olamayacağına ilişkin taahhüt, c. İşyeri Vergi Numarası, d. Çalışanın haklarının yanı sıra, gerektiğinde danışılmak üzere 155 Polis İmdat ve 157 insan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Yardım hattı, 170 yardım hattı numaraları ile Bakanlığımız ilgili Bölge Çalışma Müdürlüklerinin irtibat telefonları yer alacaktır.

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi

  2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu,

3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni kapsamında prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi    

5.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.

Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı  3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi 

DİĞER SEKTÖRLER YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 

3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Yabancılar çalışma izni başvurusu yapan Dernek ve vakıflar ile sağlık hizmeti veren kuruluşlar için, ilgili mercilerinden alınmış faaliyet durumlarını gösterir belge 

6. Yabancılar çalışma izni başvurusu yapan Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge 

7. Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancılar çalışma iznine bağlı  uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu  

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi 

Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi. www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir. 2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur. 3-yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,  5-Mesleki hizmetler kapsamında yabancılar çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi

  2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu,

3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi

5.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.

Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı  3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi  4.Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak yabancılar çalışma izni verilen yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36’ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesiZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam34
Toplam Ziyaret819366
↑↑

GARANTİMİZ
ZİYARETÇİLERİMİZDİR

GÜRCİSTANLILARA 1 YILLIK ÇALIŞMA İZNİ.

 

GÜRCİSTANLILARA 1 YILLIK İKAMET TEZKERESİ - OTURMA İZNİ - İKAMET İZNİ

FIRSATI KAÇIRMAYIN

Site Haritası